Despre noi

Cabinetul nostru de avocatură oferă în domeniul dreptului penal consultanță, asistență și reprezentare juridică

Venim în sprijinul clienților cu o gamă largă de servicii profesionale, axate pe nevoile acestora.
Oferim consultanță juridică, reprezentare în fața instanței de judecată și a autorităților publice.

DREPTUL PENAL

Activitatea profesională a cabinetul de avocatură se desfășoară, cu predispoziție, în Alba Iulia, însă serviciile de care dispune acesta, pot fi oferite în întreaga țară.

DREPTUL BANCAR

Clauzele abuzive încheiate de persoanele fizice în contractele bancare au reprezentat mereu o problemă. Din acest motiv, oferim atât consultanță juridică, cât și reprezentanță sau asistență juridică, în vederea restituirii sumelor de bani oprite de către instituțiile bancare sub forma dobânzilor, comisioanelor bancare, ș.a.

DREPTUL CIVIL

Vă stăm la dispoziție cu servicii în drept civil. Câteva dintre ariile de acțiune, care fac parte din dreptul civil, sunt: dreptul familiei, drepturi tabulare, societăți comerciale, ș.a.

Drept penal

    Potrivit Codului Penal, doar legea poate să prevadă care faptă reprezintă o infracțiune. De asemenea, ea stabilește ce pedeapsă se aplică infracțiunilor și hotărăște ce măsuri pot fi luate în cazul săvârșirii celor menționate. Răspunderea penală nu implică doar mărturisirea prin lege a faptelor ce constituie infracțuni comise cu vinovăție. La acestea se adaugă încă doi factori care influențează gravitatea infracțiunii: importanța materială, precum și pericolul social.

    Investigațiile realizate de către Parchete sau Poliție, din punct de vedere penal, nu implică o condamnare a celui anchetat, atât timp cât se poate demonstra nevinovăția. Instanțele de judecată hotărăsc sentințele pe baza probelor aduse. Din această pricină, este vital ca fiecare client să înțeleagă importanța comunicării cu apărătorul, pentru o soluționare cât mai eficientă a cazurilor.

Asistența suspectului

    Dacă vă aflați în postura de suspect, trebuie să vă aducem la cunoștină următorul aspect: aveți dreptul de a fi asistat de cel puțin un apărător, pe întreaga perioadă a urmăririi penale și a judecății. De asemenea, organele judiciare sunt însărcinate cu informarea dumneavoastră pentru exercitarea acestui drept. Un alt drept ce vi se cuvine, dacă sunteți suspect, constă în contactarea telefonică a apărătorului, asigurandu-vi-se confidențialitatea convorbirilor.

Există câteva situații în care suspectul primește asistență juridică din oficiu:
Suspectul este internat într-un centru de reeducare;
Suspectul este internat într-un institut medical educativ;
Suspectul este reținut sau arestat în altă cauză;
Suspectul dispune de o măsură de siguranță a internării medicale;
Suspectul dispune de o măsură de obligare la un tratament medical în altă cauză;
Suspectul nu își poate face singur apărarea (aprecierea este realizată de instanța de judecată sau de organul de urmărire penală);
Suspectul primește, pentru infracțiunea comisă, ca pedeapsă detențiunea pe viață sau minim cinci ani de închisoare;
Alte situații prevăzute de lege;

*Situațiile enumerate mai sus sunt valabile doar în lipsa apărătorului ales de către suspect.Drepturile apărătorului:
Pe întreaga perioadă a urmăririi penale, apărătorul are dreptul de a lua parte la efectuarea oricărui act de urmărire penală, atunci când suspectul este audiat;
Cel ce asigură apărarea poate formula și depune cereri și memorii, în numele celui apărat;
Întocmirea actului de urmărire penală poate fi realizată și în lipsa apărătorului. Ea se efectuează atunci când se poate demonstra că apărătorului i s-au adus la cunoștință data și ora întocmirii actului;
Apărătorului i se comunică prin telefon, fax, prin mediul online (email), ori prin alte mijloace de informare, realizându-se, astfel, un proces verbal;


Alte drepturi ale apărătorului pe perioada judecății:
Aparatorul are dreptul să îl asiste pe suspect;
Apărătorul are dreptul să exercite drepturile procesuale ale suspectului;
Apărătorul poate să contacteze suspectul atunci când acesta se află în arest;

Servicii


Va punem la dispozitie o serie de servicii extrem de variate, în toate domeniile juridice:
Consultanță juridică;
Reprezentare în fața instanțelor de judecată;
Asistare în fața instanțelor de judecată;
Asistare la negocieri;
Redactare documente, acte;
Analizarea, elaborarea și întocmirea contractelor;
Plângeri contravenționale;
Opinii legale cu privire la problemele societății comerciale;
Negocieri, medieri, intermedieri;
Contencios administrativ;
Inființări societăți comerciale;
Recuperare debite;
Obținere autorizații;
Hotărâri străine;

Onorarii

    Devotamentul pentru problemele clienților a putut fi observat constant pe parcursul anilor de activitate ai avocatului Radu-Ioan Bora. Profesionalismul serviciilor, alături de comunicarea eficace cu clientela, au dus, în mod repetat, la o soluționare a cauzelor în favoarea clienților.

    Indiferent de complexitatea cerințelor clienților, Cabinetul de avocatură Radu-Ioan Bora oferă servicii juridice de calitate, proporționale cu onorariile. Cele din urmă, stabilite pentru nevoile clientelei, sunt fixe și, totodată, accesibile unui public larg, care pune accentul în special pe calitate.

Vă așteptăm cu drag!Contact

Pentru orice colaborare juridica, sau doar pentru a ne adresa o întrebare folositi datele noastre de contact:

Adresa

Mun. Alba Iulia, Jud. Alba
Str. Vasile Goldis, Nr. 28
Bl. 8ABC, Sc. C, Ap. 46Numar telefon

Radu-Ioan Bora
0742 535 581